Kontrollbåt

  

Ni har som uppgift att kontrollera att båtarna passerat en föreskriven kontrollpunkt. Detta kan vara allt från en boj till en ö till ett sjömärke. Det får dock absolut inte vara en båt! Har ni denna uppgift ska ni, om ni befinner er i en båt ligga minst 50 m från kontrollens position.

Efter tävlingen ska en signerad rapport lämnas till sekretariatet om alla passeringar, i rätt ordning samt ev avvikelser.

Om kontrollpunkten av någon anledning försvunnit, tex en boj som sjunkit och inte kan ersättas, så gäller den geografiska punkten.

 

                  Blå flagg – Visar att båten är en funktionärsbåt

 

                  Röd flagg – betyder att tävlingen är avblåst

                  (får endast visas på order från tävlingsledaren)