ROSLAGENS BOAT RACING

Roslagens Boat Racing startades 1973 av några entusiastiska racerbåtsåkare från Norrtäljetrakten. De tillhörde Öregrunds Racer klubb men ville bryta sig ur och starta en egen klubb. Tanken med den nya klubben var att främja och tillvarata förare och navigatörers intressen. Dessa ord står fortfarande med i klubben stadgar. 

 

Läs mer om Styrelsen eller Kontakta oss gärna!

 

RBR totalvinnare iför priset "Boris Thorin vandringspris"

1976

Percy Wrangell och Per-Erik Wiklund


1977

Micael Frodé och Paul Mattsson


1978

Ingen tävling


1979

Micael Frodé och Paul Mattsson


1980

Micael Frodé och Paul Mattsson


1981

Bertil Wik och Lars Modin


1982

Hans Sjödén och Bosse Lundberg


1983

Sune Jansson och Bengt Eriksson


1984

Kenneth Runbjer och Mikael Johnsson


1985

Hans Strandman och Kim Kalda


1986

Michael Larsson och Rolf Pettersson


1987

Staffan Westerling och Per Benson


1988

Mikael Frodé och Sven-Åke Hilland


1989

Bengt Eriksson och Olle Sahlén


1990

Göran Öhlund och Pelle Horn


1991

Bo Jansson och Bengt Nilsson


1992

Christer Lindberg och Christer Westerling


1993

Mikael Frodé och Olle Sjöblom


1994

Roland Andersson och Christer Wahlstedt


1995

Lennart Bergström och Ove Widnersson


1996

INGEN TÄVLING


1997

Nicklas Tibblin och Annica Tibblin


1998

Mikael Frodé och Tomas Tollin


1999

Mikael Frodé och Tomas Tollin


2000

Sven Bengtsson och Marie Bengtsson


2001

Christer Lindberg och Christer Westerling


2002

Christer LIndberg och Christer Westerling


2003

Christian Jansson och Göran Svensson


2004

INGEN TÄVLING


2005

Christian Jansson och Göran Svensson


2006

Christer Lindberg och Christer Westerling


2007

Christer Lindberg och Christer Westerling


2008

Sven Bengtsson och Marie Bengtsson


2009

Fredrik Zander ochc Claes Eléhn


2010

Anders Borgqvist och Joakim Österström


2011

Thomas Wrenkler och Claes Eléhn


2012

Håkan Söderman och Michael Enmarker


2013

INGEN TÄVLING


2014

INGEN TÄVLING