Start PM klasserna 3A, 3B, V150 samt Thundercat

OBS! Ändring av banans längd pga SM