Roslagens Boat Racing

Härlig historik från RBRs uppstart 1973